KALLIGRÁFIA

Japán kalligráfia kurzus a Zen Akadémián

A Zen Akadémián a japán kalligráfia oktatás az alapoktól indul, az oktatás menete pedig a Japánban hagyományosan alkalmazott formát követi. A megfelelő testtartás, ecsettartás és ecsetkezelés elsajátítására alapozva kaisho (楷書) stílussal kezdődik a közös gyakorlás. Habár az oktatás csoportos, különös figyelmet fordítunk mindenki egyéni haladására is (ezzel kissé eltérve a japán oktatási stílustól).

Japán kalligráfia

A japán kalligráfia hagyományos elnevezése az „írás útja” (shodō 書道), vagy ahogy sok helyen találkozhatunk vele, az „ecset útja”. A kalligráfia gyakorlata a szerzetesek, és számtalan világi követő életében szorosan összefüggött a zen gyakorlással. Yamaoka Tesshū (山岡 鉄舟 1836-1888) híres gondolata, a ken-zen-sho (剣禅書), vagyis a „kard-zen-írás” jól tükrözi ezt a törekvést.

Ismeretes egy másik kifejezés is a japán kalligráfiára, a shuji (習字), amely szó szerint azt jelenti, hogy „tanulni az írásjegyeket”. A zen kalligráfia célja azonban nem pusztán az írásjegyek szép írásának elsajátítása, sőt az írásjegyek szép írása, mint feladat, háttérbe szorul. A zen kalligráfia ugyanazon elmélyedésre, a tudat tiszta állapotának létrehozására és annak fenntartására törekszik, amire maga a zen gyakorlás is.

Ilyen módon egy teljesen letisztult, minden külsőségtől, tetszeni vágyástól mentes, bensőséges, és nagyon személyes gyakorlási forma. Elsődleges célja nem a köznapi értelemben vett esztétikai szépség létrehozása, hanem a gyakorló tudatállapotának felmutatása. Éppen ezért a Zen Akadémia japán kalligráfia kurzusa a technikai alapok elsajátítását követően ebben a szellemiségben igyekszik a résztvevőket segíteni a gyakorlásban.

Gáncs „Sōhan” Nikolasz

2005 őszén, az akkor még négyéves főiskolai képzés keretein belül, vallásbölcseleti szakirányon kezdtem meg tanulmányaimat a Főiskolán. A nyugati filozófia iránti érdeklődésemet már az első félév során a buddhista tanítások és gyakorlat mélyreható megismerésének vágya váltotta fel.
A buddhizmus gazdag és szerteágazó ismeretanyagán belül a zen gyakorlás és a japán kalligráfia művészete volt az, ami szinte mágnesként vonzott magához. Kisiskolásként, majd később középiskolai tanulmányaim során hosszú éveket töltöttem el művészeti képzésben, a japán kalligráfia esztétikája pedig már ekkor elvarázsolt. Hamar ráébredtem arra, hogy akárcsak a zazen, a kalligráfia tanulása és gyakorlása is egy életen át tart. 2009-ben diplomáztam le, majd 2010-ben Japánba, Okayamába utaztam, ahol egy évet töltöttem el a rinzai zen egyik gyakorló kolostorában, a Sōgenjiben. Harada Rōshi (原田正道 1940-) vezetése alatt gyakoroltam, majd fogadalmat tettem, mely ünnepélyes szertartás során a Sōhan (宗範) nevet adományozta nekem.

A japán kalligráfia gyakorlásával 2006-ban kezdtem el foglalkozni egy Budapesten élő japán kalligráfia mester irányításával, majd csoportos képzésben is részt vettem. A Japánban töltött idő során a zen gyakorlás mellett volt szerencsém még inkább elmélyülni a kalligráfia művészetében is egy, a kolostor közelében élő japán kalligráfia mester mellett. A kolostorból hazatérve folytattam a zazen gyakorlást, valamint japán kalligráfia tanulmányaimat, amivel párhuzamosan tanítványokkal közösen is elkezdtem gyakorolni. Az eltelt évek során a zennek, a japán kalligráfiának, és a japán tusfestészet oktatásnak köszönhetően sokakkal találkozhattam, és közösen mélyedhettünk el a zen és a művészetek kapcsolatának tanulmányozásában. Bár „civil” foglalkozásom kevéssé spirituális jellegű, de mind a mai napig megmaradt a tanulás, oktatás és gyakorlás öröme az életemben. Ez a törekvés öltött testet 2019-ben, amikor elköltöztünk Budapestről és ezzel párhuzamosan kialakítottunk egy olyan meditációs és gyakorló teret, amely nyitott mindenki számára.

Oktató és a műhely alapítója:


GÁNCS NIKOLASZ

A japán kalligráfia gyakorlásával 2006-ban kezdett el foglalkozni egy Budapesten élő japán kalligráfia mester irányításával, majd csoportos képzésben is részt vett. A Japánban töltött idő során a zen gyakorlás mellett alkalma volt elmélyülni a kalligráfia művészetében is egy, a kolostor közelében élő japán kalligráfia mester mellett.